Kaskad Sistemi

Bir merkezi sistem olan kaskad sistemi genel olarak apartmanlarda ve sitelerde kullanılmaktadır. Birden fazla yoğuşmalı kombinin birbirine entegre edilerek ortak çalışma prensibine dayanmaktadır. Kaskad sistemine alternatif olarak tek döşemeli bir yoğuşmalı kazan sistemi de kullanılabilir fakat bu durumda yapınızın enerji ihtiyacı doğrultularında performans sağlanamayabilir.

Kaskad sistemde önce bir kombi çalışmaya başlar ve yapınızın ihtiyaçları doğrultusunda sırayla diğer kombiler devreye girerek mekânda istenen sıcaklık derecesine ulaşılır. İstenen sıcaklık derecesine ulaşıldığında diğer kombiler devreye girmez. Ancak tek döşemeli yoğuşmalı kazan var ise bu sistematik yoktur ve her şekilde tek bir kazan çalışır.

kademeli-sistem
Kaskad sistem